binop

Trip

Trip to aplikacja internetowa automatyzująca i usprawniająca obsługę delegacji pracowników firm, urzędów, organizacji oraz instytucji.

INA

Usprawnia przyjmowanie wniosków, dzięki zintegrowanej bazie pracowników oraz lokalizacji.

Może działać zarówno w intranecie jak również być dostępna z wielu lokalizacji, co umożliwia łatwą współpracę pomiędzy kilkoma oddziałami jednocześnie.

Powiadamia terminie wyjazdu oraz rozliczenia e-mailem.

Samodzielnie wylicza kwotę zaliczki.

Dokonuje automatycznego rozliczenia wyjazdu.

Automatycznie kalkuluje czas trwania wyjazdu.

Generuje statystyki oraz raporty.

Aplikacja Trip jest obecnie używana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Firmy lub instytucje zainteresowane bezpłatną prezentacją oraz doradztwem prosimy o kontakt.